Sweetdeals sekretesspolicy april 2021.

 

I samband med ditt köp av en kupong på sweetdeal.dk, din aktivitet på vår webbplats sweetdeal.dk och/eller som mottagare av våra nyhetsbrev samlar Sweet Media Group ApS som registeransvarig in och behandlar ett antal personuppgifter om dig. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Sweetdeal samlar in om dig och hur vi behandlar dessa personuppgifter. På sweetdeal.dk kan du alltid hitta den senaste versionen av policyn.

 1. Kategorier av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:Kategorier av registrerade personer och kategorier av personuppgifter

För köpare av kuponger och andra produkter på sweetdeal.se

Särskilda kategorier av personuppgifter (kryssa i rutorna) ☒ Inga

☐ Ras eller etniskt ursprung

☐ Politisk övertygelse

☐ Religiös övertygelse

☐ Religiös övertygelse ☐ Filosofisk övertygelse

☐ Fackföreningsmedlemskap

☐ Hälsoinformation

☐ Sexuellt förhållande eller sexuell läggning

☐ Genetiska eller biometriska uppgifter för identifiering.

☐ Brottsinformation

☒ Allmänna kategorier av personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om köp och betalningssätt.

För användare av webbplatsen sweetdeal.se

Särskilda kategorier av personuppgifter (kryssa i rutorna) ☒ Inga

☐ Ras eller etniskt ursprung

☐ Politisk övertygelse

☐ Religiös övertygelse

☐ Filosofiska övertygelser

☐ Fackföreningsmedlemskap

☐ Hälsoinformation

☐ Sexuellt förhållande eller sexuell läggning

☐ Genetiska eller biometriska uppgifter för identifiering.

☐ Brottsinformation

☒ Allmänna kategorier av personuppgifter: IP-adress och lokalisering baserat på de geografiska lokaliseringsuppgifter som vi samlar in från din dator/enhet.

För mottagare av våra nyhetsbrev:

Särskilda kategorier av personuppgifter (kryssa i rutorna) ☒ Inga

☐ Ras eller etniskt ursprung

☐ Politisk övertygelse

☐ Religiös övertygelse

☐ Filosofiska övertygelser

☐ Fackföreningsmedlemskap

☐ Hälsoinformation

☐ Sexuellt förhållande eller sexuell läggning

☐ Genetiska eller biometriska uppgifter för identifiering.

☐ Brottsinformation

☒ Allmänna kategorier av personuppgifter: namn, e-postadress och postnummer och, om så anges, preferenser för vilka typer av innehåll du vill ta emot.

 1. Syfte och rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

2.1 Syftet med behandlingen, inklusive insamling av information om dig, är i första hand att leverera de kuponger eller andra produkter som du köper av oss och för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Vi kan också behandla information om dina inköp för att uppfylla lagstadgade krav, inklusive regler för redovisning och bokföring. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta syfte är artikel 6.1 b, c och f i GDPR.

 

2.2 När du använder vår webbplats är syftet med att samla in och därefter behandla t.ex. din IP-adress och plats att tillhandahålla funktionerna på vår webbplats till dig, att optimera vår webbplats, inklusive själva användarupplevelsen, att tillhandahålla relevanta och riktade tjänster till dig och att hålla en statistik över besöken på vår webbplats. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt intresse av att kontinuerligt förbättra Sweetdeal, inklusive de produkter och andra varumärken som vi erbjuder. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta syfte är artikel 6.1 f i GDPR.

 

2.3 Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev är syftet med behandlingen av dina personuppgifter i detta sammanhang att kunna leverera nyhetsbreven som utlovat och dessutom att kunna fullfölja vårt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter specifikt till dig med största möjliga relevans. Vi har därför ett legitimt intresse av att kunna behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vårt legitima intresse är att känna till dina preferenser så att vi bättre kan skräddarsy våra erbjudanden till dig och i slutändan erbjuda de produkter/tjänster som bäst uppfyller dina behov och önskemål. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta syfte är artikel 6.1 f i GDPR.

 

2.4 Dessutom har vi i allmänhet ett syfte att följa tillämplig personuppgiftslagstiftning och andra legitima intressen, såsom dokumentationsskyldigheter, efterlevnad av grundläggande principer för behandling av personuppgifter och rättslig grund för behandling, genomförande och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utredning av misstankar om eller kännedom om säkerhetsöverträdelser och rapportering till individer och myndigheter, hantering av frågor och klagomål från registrerade och andra. Slutligen kan vi behöva behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Vi måste också kunna hantera inspektioner och förfrågningar från tillsynsmyndigheter samt eventuella tvister med tredje part.

 1. Konsekvenser av att inte lämna information

  3.1 När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för de syften som anges ovan lämnar du personuppgifterna frivilligt antingen för att ingå ett avtal med oss, använda vår webbplats eller ta emot vårt nyhetsbrev. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Konsekvenserna av att inte ge oss personuppgifterna är att du antingen inte kan göra ett köp, använda vår webbplats eller ta emot vårt nyhetsbrev.

 

3.2 Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att få våra nyhetsbrev. Om du återkallar ditt samtycke innebär det att du inte längre kommer att få våra nyhetsbrev.

 1. Utlämnande av personuppgifter

  4.1 Dina personuppgifter kommer att avslöjas och delas med våra affärspartners i den utsträckning som de behöver för att tillhandahålla den produkt eller tjänst du har köpt. Samarbetspartnern använder till exempel informationen i samband med "track and trace" av försändelsen. Samarbetspartnern är då oberoende registeransvarig för den information som lämnas ut. Den rättsliga grunden för utlämnande av dina personuppgifter är artikel 6.1 b i GDPR.

4.2 Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra.

 1. Överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden

  Vi kan överföra dina personuppgifter till leverantörer och affärspartner som hjälper oss med t.ex. utförandet av din beställning, IT-drift, hosting osv.

 2. Överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES

  Vi överför inte personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES:

 3. Lagringsperiod

  Vi behåller personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges ovan, men inte längre än 24 månader efter att du inte längre är aktiv på Sweetdeal.

 4. Dina rättigheter

  Du har följande rättigheter, med förbehåll för begränsningarna i tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • - Rätt till tillgång till personuppgifter

 • - Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

 • - rätten att radera personuppgifter

 • - rätten till begränsning av personuppgifter

 • - Rätten till dataportabilitet

 • - Rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter

 • - Rätten att invända mot automatiserat individuellt beslutsfattande.

Du har också rätt att klaga till en behörig tillsynsmyndighet, inklusive den danska dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K., dt@datatilsynet.dk.

 1. Kontakta

  Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om utövandet av dina rättigheter kan du alltid kontakta oss

Kontaktinformation - ansvarig:

Sweet Media Group

Sweetdeal

 

Erik Dahlbergsgatan 11B

411 26 Göteborg

E:kundtjanst@sweetdeal.se

T: 040-668 87 48

Org nr: 559328-2675